WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ 

ODDZIAŁU ZNP W BRZOZOWIE

  Nasz adres: Zarząd Oddziału ZNP w Brzozowie ul. Sienkiewicza 2                 tel. 134341578  adres e-mail: zoznpbrzozow@wp.pl

  biuro czynne: w poniedziałki, wtorki od 11-tej do 15-tej, w środy, czwartki,       piątki od 10-tej do 14-tej.

Wiadomości świeże, ważne i ciekawe:

               Wywiad z Prezesem Okręgu Podkarpackiego ZNP

                                  Stanisławem Kłakiem 

                             w Radiu Rzeszów  dnia 12.05.2016r.

   Pensje nauczycieli z budżetu

 

Marszałek Sejmu zarejestrował Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej popierający projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Zarejestrowanie Obywatelskiego Komitetu oznacza rozpoczęcie zbierania podpisów pod projektem, gwarantującym wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa, a nie jak to jest obecnie - z subwencji oświatowej, którą dysponują samorządy.

Aby posłowie zajęli się sprawą w Sejmie, ustawę powinno poprzeć swoimi podpisami co najmniej 100 tys. osób. Mamy na to czas do 8 czerwca!

 Więcej na: http://www.znp.edu.pl/element/2677/Pensje_nauczycieli_z_budzetu

oraz projekt zmian w ustawie:

http://www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/projekt_znp_finansowanie_oswiaty%202016.doc 

OFERTY - WYCIECZKI  DO  GRECJI - lato 2016 rok 

szczegóły na podstronie: http://znpbrzozow.jimdo.com/oferty/   

2016-02-23 14:16:48

100 dni w edukacji

 Zmiany, już wcielone w życie i te zapowiadane przez przedstawicieli rządu, dotyczą dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży oraz ich rodzin, nauczycieli i pracowników oświaty, a także przedstawicieli organów prowadzących przedszkola i szkoły w całej Polsce, czyli milionów Polaków. Niektóre z nich wywołują wiele negatywnych emocji wśród rodziców i pracowników oświaty, a atmosfera niepewności nie sprzyja budowaniu społecznego porozumienia. Pierwsze 100 dni rządu. Dlaczego to nie są dobre zmiany? Podsumowanie ZNP.

Czytaj o tym na: http://www.znp.edu.pl/element/2624/100_dni_w_edukacji

2016-02-10 11:10:35

Gimnazja. Nadal zbieramy podpisy!

W związku z ogłoszeniem przez minister edukacji ogólnopolskiej debaty o systemie oświaty, która ma potrwać od lutego do czerwca 2016 roku, Związek Nauczycielstwa Polskiego przedłuża akcję „Razem dla gimnazjów!”, polegającą na zbieraniu podpisów „za utrzymaniem stabilizacji w oświacie”.

 

Podpis można złożyć m.in. TUTAJ.

2016-02-08 13:40:37

          Pensje nauczycieli z budżetu w formie dotacji

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaprezentował dziś (8.02.16) projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. ZNP proponuje dotację celową na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach samorządowych finansowaną w całości z budżetu państwa.

 Czytaj dalej: http://www.znp.edu.pl/element/2616/Pensje_nauczycieli_z_budzetu_w_formie_dotacji

2016-01-22 10:13:54

           Spotkanie w MEN ws. nowelizacji Karty

21 stycznia br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie dotyczące proponowanych przez resort edukacji zmian w ustawie Karta Nauczyciela. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych, w tym Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Więcej: http://www.znp.edu.pl/element/2604/Spotkanie_w_MEN_ws._nowelizacji_Karty

Opinia ZNP w sprawie budżetu 2016

w dziedzinie Oświata i Wychowanie 

7 stycznia br. Związek Nauczycielstwa Polskiego przekazał przewodniczącym sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego opinię do założeń budżetowych państwa na rok 2016 w zakresie oświaty. Ponadto podczas dyskusji w Sejmie przedstawiciel ZNP zgłosił propozycję utworzenia rezerwy celowej dla pracowników oświaty, którzy mogą stracić pracę w wyniku przesunięcia obowiązku szkolnego z 6 na 7 rok życia.

 Więcej czytaj na: : http://www.znp.edu.pl/element/2576/Opinia_ZNP  

Spotkanie członków Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów

8 października 2015 roku odbyło się koleżeńskie spotkanie członków Sekcji z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej oraz jubileuszu 110 rocznicy powstania ZNP. Szczegóły na podstronie:

http://znpbrzozow.jimdo.com/oddziałowa-sekcja-emerytów-i-rencistów/   

2015-03-04 

ZG ZNP informuje, że wszystkie struktury Związku Nauczycielstwa Polskiego, mają obowiązek posługiwać się obecnie wyłącznie Statutem ZNP   w brzmieniu nadanym przez 41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP w dniu 22 listopada 2014 roku.Tekst nowego Statutu:

http://www.znp.edu.pl/media/files/6d08ee8d67421a341db8c4b92fa8a28f.pdf

Brzozów, ul. Sienkiewicza 2 - pierwsze piętro - biuro Oddziału ZNP
Brzozów, ul. Sienkiewicza 2 - pierwsze piętro - biuro Oddziału ZNP

Bądź aktywnym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego - związku zawodowego nauczycieli oraz wszystkich pracowników polskiej oświaty!

Strona internetowa Okręgu Podkarpackiego ZNP: 

http://www.podkarpacie.znp.edu.pl/

Strona internetowa Zarządu Głównego ZNP

http://www.znp.edu.pl/    

Liczniki na strone

Strona z informatorem - kliknij zegar

Złota Odznaka ZNP
Złota Odznaka ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP