Prezes Oddziału ZNP w Brzozowie Kol. Maria Czenczek
Prezes Oddziału ZNP w Brzozowie Kol. Maria Czenczek

 

      SKŁAD PREZYDIUM ZO ZNP W BRZOZOWIE  2014 – 2019

1.    Czenczek Maria          -  prezes Oddziału

2.    Pilch  Grażyna             -  wiceprezes Zarządu Oddziału

3.    Jędrzejowski Jan         - sekretarz Zarządu Oddziału, przew. OSEiR

4.    Gołda Krystyna            - przewodnicząca OSPAiO 

5.    Nawłoka Magdalena    - skarbnik Oddziału 

 

SKŁAD ZARZĄDU ODDZIAŁU  ZNP W BRZOZOWIE   2014– 2019

1. Adamska Barbara - PPP Brzozów

2. Cyganik Barbara   - SOSW Brzozów

3. Czenczek Maria    - Prezes Oddziału ZNP

4. Florek Alicja         - Gimnazjum Brzozów

5. Gołda Krystyna     - OSPAiO 

6. Jędrzejowski Jan    - OSEiR

7. Kaczmarski Adam  - SP Brzozów

8. Krzysztyńska Małgorzata - ZS nr 2 Humniska

9. Kusak Jolanta       - ZS Stara Wieś

10. Mularczyk Eugeniusz - ZS Grabownica

11. Nawłoka Magdalena  - ZSE Brzozów

12. Ostrowska Maria     - SP Turze Pole

13. Piecuch Ryszard   - ZS Górki

14. Pilch Grażyna  - SOSW Brzozów

15. Potoczna Zofia - I LO Brzozów

16. Soczek Halina  - ZS Przysietnica

17. Szewczyk Maria - PS nr 2 Brzozów

18. Toczek Lucyna - SP Zmiennica

19. Warchałowska Stanisława - ZS nr 1 Humniska

 

             ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA    2014 -2019

1.  HLIWA TERESA - przewodnicząca

2.  TYMPALSKA MARIA

3.  FIJAŁKA IWONA

 

      ODDZIAŁOWA SEKCJA EMERYTÓW I RENCISTÓW  2019 - 2024

1. MARIA CZENCZEK  - przewodnicząca

2. JAN JĘDRZEJOWSKI - wiceprzewodniczący

 

 ODDZIAŁOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI                                                 Jesienią 2018 roku rozwiązano OSPAiO

Nowy licznik odwiedzin strony od 28 grudnia 2018 r.

Strona z informatorem - kliknij zegar

Złota Odznaka ZNP
Złota Odznaka ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP