Sławomir Broniarz - Prezes ZNP
Sławomir Broniarz - Prezes ZNP

Sławomir Broniarz (ur. 1958)

                  Prezes ZNP od 1998 roku - do chwili obecnej

Ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Pracował jako nauczyciel, wicedyrektor szkoły, a następnie w latach 1988–1995 był dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych w Skierniewicach.

Ukończył także studia podyplomowe z historii oraz marketing i zarządzanie.

W 1994 roku został wybrany wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od 1998 r. jest prezesem ZNP.

Od lat uczestniczy w pracach Komisji Trójstronnej. Jest przewodniczącym Zespołu problemowego TK ds. usług publicznych. Aktywnie bierze udział w pracach międzynarodowego ruchu związkowego.

Zainicjował wiele akcji związkowych i społecznych w tym m.in. Pakt dla Edukacji, Edukacyjny Okrągły Stół, kampanię w obronie publicznej edukacji „Nie dajmy popsuć naszej szkoły”, akcję na rzecz przyznania nauczycielom świadczeń kompensacyjnych. Uczestnik strajków pracowników oświaty w 1992 i 1993 roku oraz lider strajków w roku 1999, 2007 i 2008 oraz licznych akcji protestacyjnych i demonstracji organizowanych przez ZNP.

W 2001 r. prezentował w Sejmie projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej płac nauczycieli (nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela, pod którą ZNP zebrał ok. 600 tys. podpisów). W 2008 r. prezentował w Sejmie projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej upowszechnienia wychowania przedszkolnego. W 2010 r. ponownie zainicjował obywatelski projekt inicjatywy ustawodawczej w sprawie edukacji przedszkolnej.

Zaangażowany w liczne działania na rzecz poprawy sytuacji pracowników oświaty, zwiększenia nakładów na edukację oraz podnoszenia jakości kształcenia.

W debacie publicznej broni polskich nauczycielek i nauczycieli przed zarzutami, że edukacja w Polsce traci na jakości przez rzekome „przywileje” tej grupy zawodowej. Wskazuje natomiast, że główną bolączką polskiej szkoły jest oszczędzanie na niej ze środków publicznych.

Razem z przedstawicielami ZNP reprezentuje Związek podczas negocjacji płacowych z ministerstwem edukacji.

W środowisku edukacyjnym pełni rolę lidera i komentatora wydarzeń oświatowych.

Ma żonę i troje dzieci.

 

http://www.znp.edu.pl/element/190/Slawomir_Broniarz

Nowy licznik odwiedzin strony od 28 grudnia 2018 r.

Strona z informatorem - kliknij zegar

Złota Odznaka ZNP
Złota Odznaka ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP