Stanisław Kłak - Prezes Okręgu Podkarpackiego ZNP
Stanisław Kłak - Prezes Okręgu Podkarpackiego ZNP

Stanisław Kłak – Prezes Okręgu Podkarpackiego ZNP

 

Stanisław Kłak - urodził się 21 kwietnia 1954 r. Absolwent Zespołu Szkół Spożywczych w Jarosławiu (1973), Akademii Nauk Społecznych w Warszawie na kierunku ekonomii i historii (1985). Studia podyplomowe z negocjacji i mediacji układów zbiorowych pracy, z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego oraz z informatyki.

 

W latach 1973-1974 nauczyciel w Szkole Podstawowej w Majdanie Sieniawskim, a od 1974 - w Szkole Podstawowej w Krasne (powiat przeworski). Jako nauczyciel prowadził społecznie zajęcia pozalekcyjne w ramach kółka matematycznego i - w ostatnich latach - z informatyki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

 

Przez kilka kadencji radny gminy Adamówka. Dzięki jego staraniom wyremontowano w latach 1990-1993 wszystkie szkoły podstawowe na terenie gminy. Osobiście nadzorował i prowadził remont kapitalny SP w Krasnem, angażując do pracy społecznej mieszkańców trzech wiosek oraz skutecznie zabiegając o pozabudżetowe środki. Przyczynił się do wybudowania w latach 2000-2001 jedynego gimnazjum w gminie.

 

W okresie transformacji ustrojowej i przeprowadzanych później w oświacie zmian strukturalnych zadbał, by nie ucierpiała wiejska oświata, przede wszystkim jednak, by obyło się bez zwolnień pracowników oświaty. Pomagał również dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych oraz ich rodzinom, dla których w latach 1992-1998 uzyskał dodatkową pomoc materialną i rzeczową od Polonii Amerykańskiej.

 

Równocześnie działał w strukturach OPZZ województwa przemyskiego, a obecnie podkarpackiego. Od 1998 r. -  przewodniczący Rady OPZZ w Przeworsku. Wielokrotnie podejmował mediacje w zakładach pracy, celem rozwiązania nabrzmiałych konfliktów pracowniczych. Od 1974 czołowy działacz ZNP szczebla lokalnego i centralnego, znawca prawa oświatowego, pełnomocnik stron powodowych i skuteczny obrońca nauczycieli w Sądach Pracy województwa podkarpackiego i poza Podkarpaciem, autor wielu poradników, opinii i ekspertyz z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, twórca projektów regulaminów wynagradzania nauczycieli z obszernym komentarzem, a także programów działania dla Oddziałów, Okręgów i ZG. Aktywny uczestnik i prowadzący wiele spotkań z władzami związkowymi, państwowymi i samorządowymi, organizator ogólnopolskich imprez, między innymi Przeglądu Kabaretów Nauczycielskich (1984, 1986, 1998), Przeglądu Chórów Nauczycielskich, plenerów malarskich i innych. W 1983 r. uczestniczył w reaktywowaniu struktur ZNP w gminie Adamówka i województwie przemyskim.

 

W latach 1986-1998 był oddelegowanym do pracy w Związku Nauczycielstwa Polskiego, w którym pełnił różne funkcje. Był między innymi:

(1983-1990) - wiceprezesem Okręgu w Przemyślu,

(1990-1999) - prezesem Okręgu w Przemyślu,

(od 1999) - wiceprezesem Okręgu Podkarpackiego w Rzeszowie,

(od 1994) - członkiem ZG w Warszawie,

(od 1983) - Prezesem Oddziału w Adamówce.

 

Uczestnik wszystkich Krajowych Zjazdów Delegatów w Warszawie od 1983 r. i aktywny pracownik Komisji Statutowych na tych Zjazdach.

 

Aktualnie:

- prezes Okręgu Podkarpackiego ZNP (od 2006 roku – do chwili obecnej),

- członek Komisji Organizacyjnej ZG ZNP w Warszawie oraz Komisji Gospodarczej i ds. Majątku ZG, doradca prawny przy Zarządzie Okręgu w Rzeszowie.

 

Bibliografia: Stanisław Rusnarczyk, Biografie nauczycieli działaczy Związku Nauczycielstwa Polskiego woj. podkarpackiego, cz. 1 , Rzeszów 2005

Nowy licznik odwiedzin strony od 28 grudnia 2018 r.

Strona z informatorem - kliknij zegar

Złota Odznaka ZNP
Złota Odznaka ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP