KOMUNIKAT

w sprawie porad prawnych  dla członków ZNP

z powiatu brzozowskiego - listopad  2017 r.

 

ü      miejsce: Zarząd Oddziału ZNP w Brzozowie ul. Sienkiewicza 2

ü      telefon: 13 43 415 78

ü      termin: 14.11. 2017 r.

ü      godziny:  13.00  - 14.30, 

ü   uczestnicy: członkowie ZNP z Oddziałów ZNP: Brzozów, Dydnia, Haczów,  Nozdrzec.

    Porad prawnych udzielał będzie radca prawny: Wojciech Gotkowski.

 

***

             Uwaga! Informacje o poradach prawnych dla członków ZNP

                 z terenu powiatu brzozowskiego:

  • Oddział ZNP w Brzozowie zapewnia fachową pomoc prawną dla członków ZNP ze wszystkich placówek oświatowych z terenu powiatu brzozowskiego.
  • Dyżury prawne odbywają się raz w miesiącu w biurze ZNP w Brzozowie ul. Sienkiewicza 2 - termin dyżuru podawany jest na naszej stronie internetowej oraz na stronie Okręgu Podkarpackiego ZNP.
  • Porad prawnych udziela Prezes Okręgu Podkarpackiego ZNP Kol. Stanisław Kłak.
  • Istnieje możliwość zasięgnięcia informacji telefonicznie w godzinach dyżuru w biurze naszego Oddziału Kol. Prezes Marii Czenczek (dni i godziny dyżuru w biurze podane są na naszej stronie internetowej).
  • W Ogniskach ZNP dostępne są stale aktualizowane poradniki prawne opracowywane przez Prezesa Okręgu, powielane i przekazywane prezesom Ognisk.
  • Wiele ważnych i aktualnych informacji związkowych, w tym dotyczących prawa oświatowego, znajduje się na naszej oddziałowej stronie internetowej.


Na podstawie dokumentacji związkowej Oddziału ZNP w Brzozowie opracował sekretarz ZO Jan Jędrzejowski - styczeń 2013 r.

  OPINIE PRAWNE 

Potwierdzenie obecności nauczyciela w szkole na podstawie listy
Opinia prawna
w sprawie potwierdzania obecności nauczyciela w szkole/placówce na podstawie listy obecności oraz ewidencjonowania 40 godzinnego czasu pracy nauczyciela.
opinia_prawna_sprawie_potwierdzania_obec
Microsoft Word Document 53.0 KB
Scentralizowanie ZFŚS
Opinia prawna w sprawie scentralizowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów na terenie gminy/miasta.
opinia_prawna_w_sprawie_centralizacji_zf
Microsoft Word Document 57.0 KB
Wynagrodzenie za dorażne zastępstwa
Opinia prawna
w sprawie wypłaty nauczycielom wynagrodzenia za zrealizowane godziny doraźnych zastępstw przydzielone przez dyrektora szkoły
opinia_prawna_sprawie_wyplaty_nauczyciel
Microsoft Word Document 53.5 KB
Rozkład materiału i konspekty
Opinia
prawna w sprawie sporządzania przez nauczycieli rozkładu materiału
i pisania konspektów lekcji
opinia_prawna_w_sprawie_sporzadzania_prz
Microsoft Word Document 40.5 KB
Służba wojskowa a wysługa lat
Opina prawna
zaliczenie nauczycielowi okresu czynnej służby wojskowej do wysługi lat pracy uprawniającej do nagrody jubileuszowej
opina_prawna_zaliczenie_mauczycielowi_cz
Microsoft Word Document 70.0 KB
Urlop wypoczynkowy dla nauczyciela przedszkola
Opinia prawna
w sprawie wymiar urlopu wypoczynkowego dla nauczyciela oddziału przedszkolnego (zerowego) w szkole podstawowej
opinia_prawna_sprawie_wymiaru_urlopu_wyp
Microsoft Word Document 48.5 KB
Liczniki na strone

Strona z informatorem - kliknij zegar

Złota Odznaka ZNP
Złota Odznaka ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP