Przewodnicząca Sekcji Krystyna Gołda pełni dyżur w piątki od godz. 10-tej do 12-tej w Gimnazjum w Brzozowie.

Cele i zadania Sekcji Administracji i Obsługi:
* wyrażanie opini wobec wszystkich przedsięwzięć i postanowień administracynjych dotyczących pracowników administracji i obsługi,
* formułowanie wniosków i postulatów mających na celu systematyczną poprawę warunków życia pracowników administracji i obsługi,
* udzielanie indywidulanej pomocy w sprawach spornych wynikających ze stosunku pracy .

Obowiązki prezesów okręgów i oddziałów w
Microsoft Power Point Presentation 311.5 KB
Liczniki na strone

Strona z informatorem - kliknij zegar

Złota Odznaka ZNP
Złota Odznaka ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP