Przewodnicząca OSEiR Maria Czenczek pełni dyżur w biurze Oddziału  ZNP w Brzozowie w czwartki od godziny 10-tej do 12-tej.               

   Zapraszamy nauczycieli-emerytów do wstąpienia do naszej                 Sekcji w Oddziale ZNP w Brzozowie.   

W dniach 11 – 13 września 2018 roku w Okunince odbyło się wyjazdowe szkolenie Przewodniczących Oddziałowych Sekcji Emerytów i Rencistów Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP. Szkolenie miało miejsce w ośrodku Babie Lato. Po szkoleniu uczestnicy dużo zwiedzali, między innymi: monastyr prawosławny w Jabłecznej, jedyną w Polsce parafię neounicką w Kostomłotach, zabytkowy cmentarz tatarski  - Mizar w Zastawku, sanktuarium w Kodniu, synagogi we Włodawie. W szkoleniu udział wziął Przewodniczący OSEiR ZNP w Brzozowie Kol. Jan Jędrzejowski.

 W dniu 16.03.2016 r. odbyło się świąteczne spotkanie Zarządu Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP z Przewodniczącymi Oddziałowych Sekcji Okręgu Podkarpackiego ZNP, na którym dokonano analizy sprawozdań statystycznych i opisowych sekcji oddziałowych za 2015 r.

Dla uatrakcyjnienia spotkania zorganizowano wystawę palm wykonanych przez członków sekcji. W konkursie uczestniczyło 19 palm. Powołano komisję konkursową w składzie: Zofia Krawczyk, Anna Czernysz, Maria Jacek. Wszyscy uczestnicy spotkania oddali po 2 głosy. Komisja po podliczeniu głosów ogłosiła wyniki:

I miejsce Kol. Stanisława Margańska – Kolbuszowa

II miejsce Kol. Wiesława Bień – Rzeszów

III miejsce Kol. Maria Karpińska – Jasło

IV miejsce Kol. Halina Pocałuń – Dydnia

V miejsce Kol. Teresa Szydło – Krosno

Oprócz tego wyróżniono 5 palm. Wykonawcy najciekawszych palm otrzymali upominki.

Postanowiono na spotkaniu w grudniu zorganizować konkurs prac związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

 

                                                            Opracowała: Irena Cios

W świetlicy SOSW w Brzozowie w dniu 8 października 2015 roku odbyło się spotkanie towarzyskie członków OSEiR ZNP z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej oraz obchodów jubileuszu 110 rocznicy powstania ZNP. W spotkaniu uczestniczyli prawie wszyscy członkowie Sekcji wraz z Kol. Prezes Oddziału ZNP w Brzozowie Marią Czenczek. Z okazji 110 rocznicy powstania ZNP minutą ciszy uczczono wszystkich zmarłych nauczycieli, członków ZNP, którzy pracowali na terenie działania naszego Oddziału ZNP. Kol. Prezes przedstawiła aktualne działania ZNP, Kol. Przewodniczący OSEiR omówił sprawy organizacyjne ze szczególnym uwzględnieniem spraw, które omawiano na szkoleniu przewodniczących OSEiR Okręgu Podkarpackiego ZNP w Polańczyku w dniach 28-30 sierpnia br., między innymi: terminowość opłacania składki członkowskiej, coroczne ustalanie wysokości składki członkowskiej na podstawie oświadczeń o wysokości otrzymywanego świadczenia emerytalnego przez każdego członka Sekcji, urozmaicanie form działalności. W trakcie spotkania wypłacono zapomogi pieniężne, uregulowano składki członkowskie, ale przede wszystkim rozmawiano, wspominano ciekawe chwile z czasów swojej aktywności zawodowej, dyskutowano o obecnych naszych problemach życiowych jako emerytów. Przy ciastku, kawie i herbacie miło spędziliśmy około dwie godziny, obiecując sobie kolejne spotkania. Poniżej kilka fotek ze spotkania:   

                        Wyjazdowe posiedzenie Przewodniczących

                 Oddziałowych Sekcji Emerytów i Rencistów ZOP ZNP

W dniach 28 – 30 sierpnia 2015 roku w pensjonacie „Szeptucha” w Polańczyku odbyło się szkoleniowe posiedzenie przewodniczących Oddziałowych Sekcji Emerytów i Rencistów ZOP ZNP, w którym udział wzięło 50 osób z Podkarpacia. Z powiatu brzozowskiego na szkoleniu byli przewodniczący Oddziałowych Sekcji Emerytów i rencistów w Brzozowie (Kol. Jan Jędrzejowski), w Dydni (Kol. Halina Pocałuń), i w Haczowie (Kol. Marian Orłowski). Po szkoleniu związkowcy wzięli udział w wycieczce w Bieszczady. Jej najciekawszymi elementami była przejażdżka kolejką wąskotorową Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej na trasie Przysłup – Balnica -  Przysłup oraz zwiedzanie zapory w Solinie. Kilka zdjęć w naszej Galerii.

W dniu 27 maja 2014 roku swoje Setne Urodziny obchodziła seniorka naszej Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów Koleżanka Anna Zalot
Z tej okazji życzymy Ci Droga Koleżanko dużo zdrowia i radości jeszcze wielu, wielu lat życia. Plurimos annos!

        Zarząd Oddziału ZNP w Brzozowie

29 maja 2014 r. dostojna Jubilatka gościła z wykładem dla nauczycieli i uczniów w I LO w Brzozowie, w szkole w której pracowała. Uroczyste spotkanie było okazją, aby złożyć naszej Koleżance najlepsze życzenia. W imieniu Zarządu Oddziału ZNP w Brzozowie życzenia złożyli: Maria Czenczek - prezes Oddziału, Zofia Potoczna - prezes Ogniska ZNP w I LO w Brzozowie i Jan Jędrzejowski - przewodniczący Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów. (zdjęcia w Galerii)
                                     *** 
 Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowych dotyczących dostojnej Jubilatki: 1. Pani Profesor skończyła 1oo lat!: 

http://www.youtube.com/watch?v=lNDGVTkHcxE

   2. Szukajcie prawdy jasnego płomienia! - 

http://rbr.info.pl/?p=1879#more-1879

 oraz galerii zdjęć na stronie: 

https://picasaweb.google.com/101984365466137454297/AZalot100lat

      25 marca 2014 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Brzozowie. Gośćmi Zebrania byli: Kol. Jan Poloczek - członek Okręgowej Sekcji EiR ZNP w Rzeszowie i Kol. Maria Czenczek - prezeska Oddziału ZNP w Brzozowie. Przewodniczącym OSEiR ZNP w Brzozowie na kolejną kadencję 2014 - 2018 został wybrany ponownie Kol. Jan Jędrzejowski. Trzyosobowy zarząd Sekcji tworzą jeszcze: Kol. Ignacy Prajsnar - wiceprzewodniczący i Kol. Maria Adamowska.

       Oto kilka migawek z zebrania:

Pani Anna Zalot
Pani Anna Zalot

       Niecodzienna lekcja języka polskiego w brzozowskim I LO 

                                       (listopad 2013 r.)

Z niecodziennym wykładem mieli okazję zetknąć się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie. Gościem była pani Anna Zalot, wieloletnia nauczycielka języka polskiego, nie byłoby w tym może nic dziwnego gdyby, nie fakt, że Pani Zalot ma… 99 lat! A maturę zdała w… 1932 r.!

Trwający półtorej godziny wykład przeprowadził uczniów od średniowiecza do współczesności - od czasów piśmiennictwa polskiego w okresie wczesnego średniowiecza wraz z ewolucją gramatyki i ewolucją słów oraz ich pierwotnego znaczenia do pojawienia się głębszego znaczenia słów i zwrotów w okresie renesansu. Na przykładzie Bogurodzicy, Trenów można było zobaczyć jak zmieniał się nasz język we wczesnym okresie funkcjonowania. Następnie wykład objął okres nowożytności, gdy pojawiają się w nim naleciałości wschodnie, a oprócz głębszego znaczenia pojawiają się pierwsze ważne akcenty patriotyczne u W. Potockiego czy u I. Krasickiego. Kolejnymi omawianymi epokami w wykładzie były znane szeroko wszystkim czasy Romantyzmu i Pozytywizmu wraz z dalszą analizą rozwoju języka polskiego na przykładzie fraszek, Balladyny, Sonetów czy Laury i Filona lub fragmentów Pana Tadeusza. Wreszcie wykład objął literaturę i poezję XX wieku wraz z dziełami J. Tuwima, W. Broniewskiego, K.K. Baczyńskiego, L. Staffa, W. Szymborskiej aż po czasy K. Wojtyły. Należy dodać, że wszystkie przykłady były ilustrowane odpowiednimi fragmentami recytowanymi z… pamięci (!!!) Podobnie jak cały wykład!

 Na koniec warto zacytować apel: Pamiętajmy, aby język polski był piękny, otwarty, bogacił się, ale bez barbaryzmów, aby nie był jak „zgrzyty żelaza po szkle”. (emwu).

Odznaczenia dla naszych Koleżanek za 50-letnią przynależność do ZNP - Rzeszów 17 października 2013 roku.

            Młodzi aktorzy ze Szkoły Podstawowej                                w Zmiennicy z występami dla członków                                                      ZNP w Brzozowie

 

Programem artystycznym pt. „Szlachetne zdrowie” członkowie koła teatralnego Szkoły Podstawowej w Zmiennicy prowadzonego przez członka ZNP Kol. Lucynę Toczek uświetnili spotkanie Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego z członkami Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2013 r. w Brzozowskim Domu Kultury.

Zebranie prowadziła Pani Prezes Oddziału Kol. Maria Czenczek. Gościem spotkania był Prezes Okręgu Podkarpackiego ZNP Kol. Stanisław Kłak oraz przedstawiciel władz samorządowych Pan Stefan Szarek. Występ bardzo podobał się publiczności, która kilkakrotnie nagradzała młodych aktorów brawami. Uczniowie wręczyli zebranym ordery uśmiechu przygotowane przez Panią Bożenę Dziedzic. Opiekunami grupy w tym dniu były panie: Lucyna Ostrowska i Lucyna Toczek.

 

Poniżej kilka zdjęć ze spotkania własne i ze strony internetowej SP w Zmiennicy:

                                                                                       

SZKOLENIE PREZESÓW ODDZIAŁOWYCH SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW OKRĘGU PODKARPACKIEGO W ULANOWIE                                            6-8 IX 2011 R.
W szkoleniu wziął udział Prezes naszej Sekcji Kol. Jan Jędrzejowski.

Spotkanie członków Sekcji z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

21 X 2008 roku w lokalu pizzerii Mela odbyło się uroczyste spotkanie towarzyskie członków naszej Sekcji z okazji tradycyjnego Dnia Nauczyciela. W spotkaniu wzięło udział liczne grono naszych członków-emerytów wraz z Kol. Prezes Zarządu Oddziału Marią Czenczek i Prezesem SE i R Kol. Janem Jędrzejowskim.

Przy poczęstunku (barszczyk z pasztecikiem, a później kawa, herbatka, ciastko) najpierw wysłuchano informacji Kol. Prezes ZO o działalności naszego Oddziału w ostatnich miesiącach, w tym o przeprowadzonym w miesiącu maju br. strajku w podległych nam placówkach oświatowych. Później głos zabierali wszyscy obecni opowiadając o sobie, o swoich radościach i smutkach, o swoim życiu emeryckim. W rozmowach nie pominięto oczywiście i aktualnych problemów polskiej szkoły i nauczycieli. Było gwarno i wesoło. Widać, że takie spotkania od czasu do czasu są potrzebne.

Pod koniec spotkania wszyscy obecni (nieobecni w innym terminie) otrzymali upominki (piękne haftowane obrusy) ufundowane przez Zarząd Oddziału.

Do następnych spotkań!

                    Susiec 10 - 13 września 2008 roku                 Szkolenie przewodniczących OSEiR i obchody 50-lecia istnienia Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP na Podkarpaciu. 
W szkoleniu i uroczystościach jubileuszowych udział wziął przewodniczący naszej Sekcji Kol. Jan Jędrzejowski.

 Zdjęcia poniżej>>

Nowy licznik odwiedzin strony od 28 grudnia 2018 r.

Strona z informatorem - kliknij zegar

Złota Odznaka ZNP
Złota Odznaka ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP