BIEŻĄCE SPRAWY I INFORMACJE ZWIĄZKOWE

Aktualna propozycja ministerstwa edukacji złożona związkom zawodowym podczas negocjacji płacowych 10 i 22 stycznia to:

– wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od stycznia 2019 roku o 5%, czyli od 121 do 166 zł brutto,

– obietnica wzrostu wynagrodzenia zasadniczego od września br. w wysokości 5% (bez zabezpieczenia środków w budżecie państwa i bez projektu rozporządzenia płacowego).

Podawanie informacji o wzroście wynagrodzeń od września br. o 16,1% jest manipulacją.

Oczekujemy od ministerstwa edukacji natychmiastowego usunięcia informacji, jakoby pensje nauczycieli miały wzrosnąć „już od września 2019 r. o 16,1%”.

 https://znp.edu.pl/zadamy-od-men-usuniecia-nieprawdziwych-informacji/

 

Kalendarium najbliższych działań ZNP

   Związek Nauczycielstwa Polskiego zaprosił pana premiera Mateusza Morawieckiego na posiedzenie Prezydium ZG ZNP           

w poniedziałek, 7 stycznia 2019 roku (początek posiedzenia o godz. 11.00). Temat rozmów: Sytuacja materialna pracowników i wzrost wynagrodzeń w oświacie.

7.01.2019 – posiedzenie Prezydium ZG ZNP, na które został zaproszony szef rządu.

8.01.2019 – na wniosek prezesa ZNP zostały zwołane negocjacje      w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” z udziałem minister edukacji.

10.01.2019 – nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego ZNP ws. protestu. 

NASZ SUKCES:

Wycofanie regulaminów oceny pracy nauczycieli!

 

  Po długich negocjacjach Minister Edukacji Narodowej przychyliła się do postulatów ZNP dotyczących konieczności wycofania z systemu prawnego regulaminów oceny pracy nauczycieli.

    Z inicjatywy ZNP, 14 listopada 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie poświęcone ocenie pracy nauczycieli, z udziałem minister edukacji Anny Zalewskiej i przedstawicieli oświatowych związków zawodowych.

     Ministerstwo Edukacji Narodowej, podczas jutrzejszego posiedzenia senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, poprze zmianę postulowaną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w sprawie wykreślenia z ustawy Karta Nauczyciela zapisów dotyczących ustalania regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli.

   Przyjęcie tej poprawki przez Sejm oznacza znaczący krok w odbiurokratyzowaniu procedury dokonywania oceny pracy nauczycieli.

   Podczas dzisiejszego spotkania, ZNP zgłosił również postulat dokonania głębszych zmian w obowiązującym od 1 września 2018 r. systemie oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli.

        Zaraz po wielotysięcznej manifestacji w Warszawie            w dniu 22 września 2018 roku ZNP:

  • wystosował list do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o pilne spotkanie, w którym zwraca uwagę, że „skromne zarobki połączone z ogromną odpowiedzialnością już dziś zniechęcają absolwentów uczelni do podjęcia pracy
    w oświacie”;
  • zaprosił przedstawicieli oświatowej “Solidarności” i Forum Związków Zawodowych na spotkanie dotyczące wypracowania wspólnej strategii walki o podwyżki;
  • zapytał ogólnopolskie komitety wyborcze, czy zamierzają zwiększyć nauczycielskie wynagrodzenia. Związek wystosował pisma do wszystkich 10 komitetów wyborczych z pytaniem, czy ich program na wybory samorządowe 2018 r. przewiduje podwyższenie nauczycielskich wynagrodzeń, a jeżeli tak, to do jakiego poziomu. Samorządy mają taką możliwość. Zgodnie z art. 30 ust. 10 i 10a Karty Nauczyciela, stawki minimalnego wynagrodzenia nauczycieli mogą być podwyższane przez rady gmin, rady powiatów oraz sejmiki województw. Z takim samym pytaniem poszczególne Oddziały ZNP mogą zwracać się do lokalnych komitetów;
  • zainicjował dyskusję z udziałem minister edukacji na temat wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w latach 2019 – 2020 na posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się 10 października.

Naszą siłą jest osobiste zaangażowanie członków Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Nie poddajemy się, bo walczymy o nadrzędne wartości, które wyznaczają kierunki naszego działania i nasze cele!

                                                                     Sławomir Broniarz /-/

                                                                             Prezes ZNP

 

 

 

 

Dziękujemy za podpisy!

 

               Zakończyliśmy zbiórkę podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie obywatelskiego referendum ws. reformy edukacji. Teraz czekamy na ostatnie przesyłki pocztowe lub kurierskie z listami i na bieżąco liczymy podpisy.

Po przeliczeniu wszystkich list, które napłyną do Krajowego Sztabu Referendalnego, przedstawimy komunikat dotyczący liczby zebranych podpisów. Zamierzamy je złożyć w Sejmie po świętach, najprawdopodobniej 20 kwietnia 2017 r.

 

       Wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, prosimy o przekazywanie lub przesyłanie podpisów na adres siedziby Krajowego Sztabu Referendalnego:

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Zarząd Główny

ul. Smulikowskiego 6/8

00-389 Warszawa

z dopiskiem „Referendum szkolne”.

------------------------------------------------

Nauczyciele sami sfinansują „podwyżki”

 

         Komunikat dot. prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty oraz działających w ramach tego Zespołu grup roboczych.

      4 kwietnia 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie podsumowujące pracę Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty oraz działających w ramach tego Zespołu grup roboczych.

W spotkaniu wzięła udział minister edukacji Anna Zalewska, przedstawiciele innych resortów, korporacji samorządowych oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego, nauczycielskiej „Solidarności” i Forum Związku Zawodowych.

Minister Anna Zalewska przedstawiła propozycje zmian ustawowych dotyczących wynagrodzeń nauczycieli, czasu pracy, awansu zawodowego i oceny  pracy nauczyciela, a także nowego sposobu finansowania oświaty. Propozycje te spotkały się z  wdzięcznością i poparciem ze strony „Solidarności” i Forum, natomiast wzbudziły zastrzeżenia korporacji samorządowych, zwłaszcza w zakresie sposobu finansowania oświaty i terminu wejścia w życie proponowanych zmian.

 

Więcej na:

http://www.znp.edu.pl/element/3042/Nauczyciele_sami_sfinansuja_podwyzki

---------------------------------------------------------------------------------------------

2017-02-21 11:50:41

          Waloryzacja wynagrodzeń nauczycieli

Wynagrodzenie zasadnicze w poszczególnych grupach wzrośnie od 20 do 40 złotych brutto. Więcej na:

http://www.znp.edu.pl/element/2997/Waloryzacja_wynagrodzen_nauczycieli


2017-02-07 13:08:05

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił z inicjatywą przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy edukacji pod hasłem „Referendum szkolne”.

Szczegóły: http://www.znp.edu.pl/element/2991/REFERENDUM_SZKOLNE

 ---------------------------------------------------------

2017-01-25 16:00:24

 Wniosek do MEN o udostępnienie informacji publicznej

 

Dotyczy sporu zbiorowego i pisma kuratorów oświaty. Czytaj na:http://www.znp.edu.pl/element/2980/Wniosek_do_MEN_o_udostepnienie_informacji_publicznej

-------------------------------------------------------------------------

2017-01-18 14:12:09

Interwencja ZNP ws. listu kuratorów i sporu zbiorowego

Pismo kuratorów oświaty z „Informacją ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego…”, ZNP uznaje za próbę utrudniania wszczęcia sporu zbiorowego prowadzonego zgodnie z prawem, czego zabrania ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Warszawa, 18 stycznia 2017 r.

 Więcej na:

http://www.znp.edu.pl/element/2976/Interwencja_ZNP_ws._listu_kuratorow_i_sporu_zbiorowego

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2015-03-04         OBOWIĄZUJE STATUT ZNP z 22 XI 2014 roku

ZG ZNP informuje, że wszystkie struktury Związku Nauczycielstwa Polskiego, mają obowiązek posługiwać się obecnie wyłącznie Statutem ZNP   w brzmieniu nadanym przez 41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP w dniu 22 listopada 2014 roku.Tekst nowego Statutu:

http://www.znp.edu.pl/media/files/6d08ee8d67421a341db8c4b92fa8a28f.pdf

 

Nowy licznik odwiedzin strony od 28 grudnia 2018 r.

Strona z informatorem - kliknij zegar

Złota Odznaka ZNP
Złota Odznaka ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP