BIEŻĄCE SPRAWY I INFORMACJE ZWIĄZKOWE

List prezesa ZNP do Premiera wystosowany w poniedziałek, 25 lutego br.

 

                                                                     Pan Mateusz Morawiecki

                                                                     Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze!

Podczas ostatniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości zapewniał Pan o dobrej kondycji polskiej gospodarki. Powiedział Pan również, że „Europa dla PiS to europejskie zarobki” a pana formacja polityczna „Chce gonić Europę w jej zarobkach i dobrobycie”.

Szanowny Panie Premierze!

Mamy nadzieję, że mówiąc o dążeniu do europejskich zarobków miał Pan na myśli edukację, ponieważ na niskie zarobki polskich nauczycieli zwracają uwagę nawet instytucje międzynarodowe.

Według OECD, polski nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej w szczycie swojej kariery zarabia ok. 25,8 tys. dol. rocznie. To żałośnie mało przy średniej OECD wynoszącej ponad 56 tys. dol. i Unii Europejskiej – prawie 55 tys. dol.

Szanowny Panie Premierze!

Nauczyciele i pracownicy oświaty w Polsce chcą godnie zarabiać i nadal pracować w polskich szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.

Płace nauczycieli zaczynające się dziś od 1834 zł netto powinny wzrosnąć skoro, jak Pan zapewnia, sytuacja gospodarcza Polski jest bardzo dobra. Wzrosnąć realnie a nie symbolicznie, jak to miało miejsce ostatnio (płace zasadnicze nauczycieli wzrosły od stycznia tego roku od 83 do 115 zł netto).

Szanowny Panie Premierze!

Dotychczasowe rozmowy z minister edukacji Anną Zalewską w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników oświaty w roku 2019 nie przyniosły żadnego rezultatu.

Aktualnie sytuacja w oświacie jest bardzo napięta: trzy reprezentatywne związki zawodowe, w tym największy – Związek Nauczycielstwa Polskiego, weszły w spór zbiorowy.

To, czy w najbliższym czasie dojdzie do ogólnopolskiego strajku w oświacie, zależy dzisiaj od decyzji rządu, na czele którego Pan stoi.

Dlatego – po raz trzeci w ciągu ostatnich dwóch miesięcy – Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się do Pana Premiera z wnioskiem o pilne spotkanie.

                                                                              Sławomir Broniarz /-/

                                                                                  Prezes ZNP

 

https://znp.edu.pl/list-znp-do-premiera-rp/

Aktualna propozycja ministerstwa edukacji złożona związkom zawodowym podczas negocjacji płacowych 10 i 22 stycznia to:

– wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od stycznia 2019 roku o 5%, czyli od 121 do 166 zł brutto,

– obietnica wzrostu wynagrodzenia zasadniczego od września br. w wysokości 5% (bez zabezpieczenia środków w budżecie państwa i bez projektu rozporządzenia płacowego).

Podawanie informacji o wzroście wynagrodzeń od września br. o 16,1% jest manipulacją.

Oczekujemy od ministerstwa edukacji natychmiastowego usunięcia informacji, jakoby pensje nauczycieli miały wzrosnąć „już od września 2019 r. o 16,1%”.

 https://znp.edu.pl/zadamy-od-men-usuniecia-nieprawdziwych-informacji/

 

Kalendarium najbliższych działań ZNP

   Związek Nauczycielstwa Polskiego zaprosił pana premiera Mateusza Morawieckiego na posiedzenie Prezydium ZG ZNP           

w poniedziałek, 7 stycznia 2019 roku (początek posiedzenia o godz. 11.00). Temat rozmów: Sytuacja materialna pracowników i wzrost wynagrodzeń w oświacie.

7.01.2019 – posiedzenie Prezydium ZG ZNP, na które został zaproszony szef rządu.

8.01.2019 – na wniosek prezesa ZNP zostały zwołane negocjacje      w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” z udziałem minister edukacji.

10.01.2019 – nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego ZNP ws. protestu. 

NASZ SUKCES:

Wycofanie regulaminów oceny pracy nauczycieli!

 

  Po długich negocjacjach Minister Edukacji Narodowej przychyliła się do postulatów ZNP dotyczących konieczności wycofania z systemu prawnego regulaminów oceny pracy nauczycieli.

    Z inicjatywy ZNP, 14 listopada 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie poświęcone ocenie pracy nauczycieli, z udziałem minister edukacji Anny Zalewskiej i przedstawicieli oświatowych związków zawodowych.

     Ministerstwo Edukacji Narodowej, podczas jutrzejszego posiedzenia senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, poprze zmianę postulowaną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w sprawie wykreślenia z ustawy Karta Nauczyciela zapisów dotyczących ustalania regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli.

   Przyjęcie tej poprawki przez Sejm oznacza znaczący krok w odbiurokratyzowaniu procedury dokonywania oceny pracy nauczycieli.

   Podczas dzisiejszego spotkania, ZNP zgłosił również postulat dokonania głębszych zmian w obowiązującym od 1 września 2018 r. systemie oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli.

Nowy licznik odwiedzin strony od 28 grudnia 2018 r.

Strona z informatorem - kliknij zegar

Złota Odznaka ZNP
Złota Odznaka ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP