BIEŻĄCE SPRAWY I INFORMACJE ZWIĄZKOWE

 

Dziękujemy za podpisy!

 

               Zakończyliśmy zbiórkę podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie obywatelskiego referendum ws. reformy edukacji. Teraz czekamy na ostatnie przesyłki pocztowe lub kurierskie z listami i na bieżąco liczymy podpisy.

Po przeliczeniu wszystkich list, które napłyną do Krajowego Sztabu Referendalnego, przedstawimy komunikat dotyczący liczby zebranych podpisów. Zamierzamy je złożyć w Sejmie po świętach, najprawdopodobniej 20 kwietnia 2017 r.

 

       Wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, prosimy o przekazywanie lub przesyłanie podpisów na adres siedziby Krajowego Sztabu Referendalnego:

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Zarząd Główny

ul. Smulikowskiego 6/8

00-389 Warszawa

z dopiskiem „Referendum szkolne”.

------------------------------------------------

Nauczyciele sami sfinansują „podwyżki”

 

         Komunikat dot. prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty oraz działających w ramach tego Zespołu grup roboczych.

      4 kwietnia 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie podsumowujące pracę Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty oraz działających w ramach tego Zespołu grup roboczych.

W spotkaniu wzięła udział minister edukacji Anna Zalewska, przedstawiciele innych resortów, korporacji samorządowych oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego, nauczycielskiej „Solidarności” i Forum Związku Zawodowych.

Minister Anna Zalewska przedstawiła propozycje zmian ustawowych dotyczących wynagrodzeń nauczycieli, czasu pracy, awansu zawodowego i oceny  pracy nauczyciela, a także nowego sposobu finansowania oświaty. Propozycje te spotkały się z  wdzięcznością i poparciem ze strony „Solidarności” i Forum, natomiast wzbudziły zastrzeżenia korporacji samorządowych, zwłaszcza w zakresie sposobu finansowania oświaty i terminu wejścia w życie proponowanych zmian.

 

Więcej na:

http://www.znp.edu.pl/element/3042/Nauczyciele_sami_sfinansuja_podwyzki

---------------------------------------------------------------------------------------------

2017-02-21 11:50:41

          Waloryzacja wynagrodzeń nauczycieli

Wynagrodzenie zasadnicze w poszczególnych grupach wzrośnie od 20 do 40 złotych brutto. Więcej na:

http://www.znp.edu.pl/element/2997/Waloryzacja_wynagrodzen_nauczycieli


2017-02-07 13:08:05

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił z inicjatywą przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy edukacji pod hasłem „Referendum szkolne”.

Szczegóły: http://www.znp.edu.pl/element/2991/REFERENDUM_SZKOLNE

 ---------------------------------------------------------

2017-01-25 16:00:24

 Wniosek do MEN o udostępnienie informacji publicznej

 

Dotyczy sporu zbiorowego i pisma kuratorów oświaty. Czytaj na:http://www.znp.edu.pl/element/2980/Wniosek_do_MEN_o_udostepnienie_informacji_publicznej

-------------------------------------------------------------------------

2017-01-18 14:12:09

Interwencja ZNP ws. listu kuratorów i sporu zbiorowego

Pismo kuratorów oświaty z „Informacją ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego…”, ZNP uznaje za próbę utrudniania wszczęcia sporu zbiorowego prowadzonego zgodnie z prawem, czego zabrania ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Warszawa, 18 stycznia 2017 r.

 Więcej na:

http://www.znp.edu.pl/element/2976/Interwencja_ZNP_ws._listu_kuratorow_i_sporu_zbiorowego

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2015-03-04         OBOWIĄZUJE STATUT ZNP z 22 XI 2014 roku

ZG ZNP informuje, że wszystkie struktury Związku Nauczycielstwa Polskiego, mają obowiązek posługiwać się obecnie wyłącznie Statutem ZNP   w brzmieniu nadanym przez 41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP w dniu 22 listopada 2014 roku.Tekst nowego Statutu:

http://www.znp.edu.pl/media/files/6d08ee8d67421a341db8c4b92fa8a28f.pdf

 

Liczniki na strone

Strona z informatorem - kliknij zegar

Złota Odznaka ZNP
Złota Odznaka ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP