WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ 

ODDZIAŁU ZNP W BRZOZOWIE

  Nasz adres: Zarząd Oddziału ZNP w Brzozowie ul. Sienkiewicza 2                 tel. 134341578  adres e-mail: zoznpbrzozow@wp.pl

  biuro czynne: w poniedziałki, wtorki od 11-tej do 15-tej, w środy, czwartki,       piątki od 10-tej do 14-tej.

Wiadomości świeże, ważne i ciekawe:

2016-12-22 12:25:14

ZNP pisze do Prezydenta i Premier

Związek Nauczycielstwa Polskiego poinformował prezydenta Andrzeja Dudę oraz premier Beatę Szydło o decyzji Zarządu Głównego ZNP z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego.

          Więcej na: http://www.znp.edu.pl/element/2944/ZNP_pisze_do_Prezydenta_i_Premier

Ogólnopolska akcja protestacyjna ZNP

 

Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o rozpoczęciu z dniem     18 października 2016 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej    w związku z planowaną reformą edukacji.

                        Więcej na: http://www.znp.edu.pl/element/2852/Ogolnopolska_akcja_protestacyjna_ZNP

PIKIETA 

W dniu  10  października 2016 r.  w godz.14:30 do 16:00 przed budynkiem PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO  w  Rzeszowie,
ul. Grunwaldzka 15 – odbyła się pikieta

Związku Nauczycielstwa Polskiego jako protest przeciwko destrukcyjnym reformom w oświacie.  

Okręg Podkarpacki ZNP zaprosił, nauczycieli , pracowników oświaty, rodziców oraz wszystkich tych , którym leży na sercu przyszłość polskiej edukacji i wysoka jakość kształcenia Polek i Polaków do udziału w manifestacji. 

W petycji do władz żądamy, by w polskiej szkole uczniowie mieli zapewniony stabilny i spokojny rozwój, nie będąc narzędziem     w ręku polityków. Związek Nauczycielstwa Polskiego jest przeciwny zmianom, które spowodują wyłącznie chaos organizacyjny i informacyjny. To sprzeciw wobec negatywnych konsekwencji reformy.

Nasi na pikiecie - patrz w Galerii 

 

2016-09-15 15:05:10

Inicjatywa w Sejmie

Uzasadnienie przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Sławomira Broniarza wygłoszone 13 września 2016 r. w Sejmie. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 732) zakończyło się skierowaniem projektu do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia. Za skierowaniem obywatelskiego projektu „Pensje nauczycieli z budżetu” do dalszych prac były wszystkie kluby i koła poselskie.

 Uzasadnienie czytaj: http://www.znp.edu.pl/element/2807/Inicjatywa_w_Sejmie

2016-02-08 13:40:37

          Pensje nauczycieli z budżetu w formie dotacji

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaprezentował dziś (8.02.16) projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. ZNP proponuje dotację celową na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach samorządowych finansowaną w całości z budżetu państwa.

 Czytaj dalej: http://www.znp.edu.pl/element/2616/Pensje_nauczycieli_z_budzetu_w_formie_dotacji

Spotkanie członków Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów

8 października 2015 roku odbyło się koleżeńskie spotkanie członków Sekcji z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej oraz jubileuszu 110 rocznicy powstania ZNP. Szczegóły na podstronie:

http://znpbrzozow.jimdo.com/oddziałowa-sekcja-emerytów-i-rencistów/   

2015-03-04 

ZG ZNP informuje, że wszystkie struktury Związku Nauczycielstwa Polskiego, mają obowiązek posługiwać się obecnie wyłącznie Statutem ZNP   w brzmieniu nadanym przez 41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP w dniu 22 listopada 2014 roku.Tekst nowego Statutu:

http://www.znp.edu.pl/media/files/6d08ee8d67421a341db8c4b92fa8a28f.pdf

Brzozów, ul. Sienkiewicza 2 - pierwsze piętro - biuro Oddziału ZNP
Brzozów, ul. Sienkiewicza 2 - pierwsze piętro - biuro Oddziału ZNP

Bądź aktywnym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego - związku zawodowego nauczycieli oraz wszystkich pracowników polskiej oświaty!

Strona internetowa Okręgu Podkarpackiego ZNP: 

http://www.podkarpacie.znp.edu.pl/

Strona internetowa Zarządu Głównego ZNP

http://www.znp.edu.pl/    

Liczniki na strone

Strona z informatorem - kliknij zegar

Złota Odznaka ZNP
Złota Odznaka ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP