WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ 

ODDZIAŁU MIĘDZYGMINNEGO ZNP W BRZOZOWIE

  Nasz adres: Zarząd Oddziału Międzygminnego ZNP w Brzozowie                                                      36-200 Brzozów, ul. Sienkiewicza 2                                    tel. 134341578  adres e-mail: zoznpbrzozow@wp.pl

                     biuro czynne: w poniedziałki, wtorki od 11-tej do 15-tej,                                                w środy, czwartki, piątki od 10-tej do 14-tej.

Bądź aktywnym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego - związku zawodowego nauczycieli

oraz wszystkich pracowników polskiej oświaty!

Uwaga!!!

   W sprawach pilnych kontakt telefoniczny na nr 604 637 152  

Porady prawne dla członków ZNP z powiatu brzozowskiego

                       w miesiącu marcu 2019 r.

 

miejsce:   Zarząd Oddziału ZNP w Brzozowie ul. Sienkiewicza 2

 telefon: 13 43 415 78

termin: 18.03. 2019 r.      

godziny:  13.00  - 14.30, 

uczestnicy: członkowie ZNP z Oddziałów ZNP: Brzozów, Dydnia,                       Haczów, Nozdrzec

          Informujemy, że zgodnie z uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 4 marca br. w najbliższych dniach Zarząd Oddziału Międzygminnego ZNP      w Brzozowie podejmie uchwałę w sprawie zorganizowania referendów strajkowych w podległych mu szkołach i placówkach oświatowych. 

         Referenda strajkowe będą przeprowadzone do 25 marca br.

         Uprawnieni do udziału w referendum są:

  • pracownicy (w tym kadra kierownicza oraz osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych, dla poratowania zdrowia lub wypoczynkowych),
  • inne niż pracownicy osoby wykonujące pracę zarobkową, o których mowa w art. 1 (1) pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,
  • osoby skierowane do szkoły albo placówki w celu odbycia służby zastępczej.    

         Oddział ZNP otrzymał wszystkie dokumenty niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia referendów i przekaże je Ogniskom ZNP.

         Strajk ogłoszony zostanie w tych szkołach i placówkach, w których w referendum strajkowym głosowała co najmniej połowa uprawnionych i z tej grupy ponad połowa (więcej niż 50%) opowiedziała się za strajkiem.

 

Oddziały ZNP poinformują dyrektorów szkół i placówek o wyniku referendum i rozpoczęciu strajku do 29 marca br. Strajk rozpocznie się 8 kwietnia 2019 r.

 

WAŻNE ADRESY INTERNETOWE

 

Okręg Podkarpacki ZNP: 

http://www.podkarpacie.znp.edu.pl/

Zarząd Główny ZNP

http://www.znp.edu.pl/    

Tygodnik GŁOS NAUCZYCIELSKI

http://www.glos.pl   

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 

http://www.ko.rzeszow.pl  

 

Brzozów, ul. Sienkiewicza 2 - pierwsze piętro - biuro Oddziału ZNP
Brzozów, ul. Sienkiewicza 2 - pierwsze piętro - biuro Oddziału ZNP

Nowy licznik odwiedzin strony od 28 grudnia 2018 r.

Strona z informatorem - kliknij zegar

Złota Odznaka ZNP
Złota Odznaka ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP
Odznaka za 50 lat w ZNP